Cont colector prime asigurări – informație utilă clienților Globasig Broker

Pentru plata în LEI polițelor încheiate prin intermedierea Globasig Broker poți folosi contul nostru colector care are următoarele coordonate:

Beneficiar: GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL
CUI: 14991736
Cont IBAN LEI: RO58UGBI0000072025246RON Garanti Bank, Stefan cel Mare

Descriere plată

Descrierea plății este ideal să conțină numărul/numerele polițelor de asigurare pe care le plătiți. De asemenea este util să transmiteți reprezentantului nostru cu care ați încheiat polița o dovadă a plății pentru a ne ajuta să alocăm mai ușor banii.

 

Ce se poate achita prin acest cont?

    • asigurări încheiate de Globasig Broker (rate sau plăți integrale)
    • oferte de asigurare Globasig Broker în vederea emiterii polițelor
    • se pot plăti doar sume în LEI

Se pot face și plăți cumulate pentru mai multe polițe într-o singură tranșă. În acest caz vă rugăm să urmați indicațiile reprezentanului nostru și/sau să ne transmiteți detalierea plății pentru a defalca sumele.

 

Plata în lei a primelor în valută

Pentru plățile polițelor în valută care se achită în lei, vă rugăm – dacă nu ați primit alte indicații – să folosiți cursul BNR valabil în ziua plății. Vă rugăm să verificați cu reprezentantul Globasig dacă prima de asigurare se poate plăti în RON; există anumite tipuri de polițe care se pot plăti doar în valuta în care au fost emise.

Suma în lei se calculează cu două zecimale. Nu rotunjiți în plus sau în minus.

Exemplu de calcul:

Suma de plată 100 Euro, curs BNR 4,7323.

Corect: se va plăti suma de 473,23 lei.

De reținut: contul colector RO58 UGBI 0000 0720 2524 6RON poate fi folosit pentru plățile în LEI ale asigurărilor încheiare (doar) de clienții Globasig Broker.

În acest cont NU se plătesc:

  • sume în valută (dar se pot plăti rate exprimate în valută, dar cu plata în LEI)
  • pensii facultative
  • asigurări intermediate de alți intermediari în asigurări