Asigurarea lucrărilor de construcții acoperă riscurile specifice în timpul derulării unor proiecte de inginerești:

  • Construcții
  • Demolări
  • Renovări, reamenajări
  • Retehnologizări industriale

În această poliță atât beneficiarul, cât și antreprenorul general sunt asigurați împreună.

Polița cuprinde următoarele secțiuni mari de asigurare:

Lucrările în sine (valoarea contractului de execuție)
Utilajele folosite în șantier
Răspunderea civilă față de terți și față de cei implicați în lucrări - aspect extrem de important într-o lucrare și deseori neglijat

Pentru încheierea unei polițe CAR sunt necesare câteva informații de bază (dar se pot fi adăuga și altele):

  • Contract de antrepriză generală
  • Defalcare costuri (centralizator de prețuri)
  • Memoriu tehnic (oferta tehnică)
  • Grafic de execuție
  • Schița de amplasare

Te sunăm noi!Te vom contacta noi să discutăm despre ce ai vrea tu să asiguri sau să lămureşti.

Datele tale vor fi folosite doar o singură dată pentru a te contacta
Datele tale nu vor fi furnizate nimănui altcuiva