Asigurarea lucrărilor de construcții acoperă riscurile specifice în timpul derulării unor proiecte de inginerești:

 • Construcții
 • Demolări
 • Renovări, reamenajări
 • Retehnologizări industriale

În această poliță atât beneficiarul, cât și antreprenorul general sunt asigurați împreună.

Polița cuprinde următoarele secțiuni mari de asigurare:

Lucrările în sine (valoarea contractului de execuție)
Utilajele folosite în șantier
Răspunderea civilă față de terți și față de cei implicați în lucrări - aspect extrem de important într-o lucrare și deseori neglijat

Pentru încheierea unei polițe CAR sunt necesare câteva informații de bază (dar se pot fi adăuga și altele):

 • Contract de antrepriză generală
 • Defalcare costuri (centralizator de prețuri)
 • Memoriu tehnic (oferta tehnică)
 • Grafic de execuție
 • Schița de amplasare

Te sunăm noi!  Te vom contacta noi să discutăm despre ce ai vrea tu să asiguri sau să lămureşti.

  Datele tale vor fi folosite doar o singură dată pentru a te contacta
  Datele tale nu vor fi furnizate nimănui altcuiva