Asigurările…

Sunt un pariu între două părți: Asigurat și Compania de Asigurări.

Asiguratul pariază că, dacă se întâmplă un anume risc, atunci își va recupera pierderea de la Compania de Asigurări cu care intră în contract.
Compania de Asigurări pariază că va plăti daune pentru o serie de riscuri întâmplate și că va putea rămâne cu un profit după aceea. Face acest lucru prin calculul expunerii pe scară largă la acel risc.

Cu toate acestea asigurările nu sunt o loterie și nu îmbogățesc pe nimeni. Doar ne ajută să nu sărăcim brusc într-o situație nefericită.

Brokerii de asigurări…

… sunt consultanți aflați între cele două parti – Asigurat și Compania de Asigurări.

Mai jos sunt listate produsele și serviciile pe care le poate oferi Globasig Broker de Asigurare – Reasigurare.

Produse de asigurare

Asigurări auto

Casco – asigurarea vehiculului propriu ca bun.

RCA – asigură raspunderea şoferului/proprietarului faţă de alte persoane (răspundere civilă auto); această este o asigurare obligatorie prin lege.

Asigurări bunuri şi imobile

Locuinţe asigurare obligatorie – conform legii locuințele trebuie să aibe o asigurare obligatorie (PAD); sunt cuprinse câteva riscuri zise ”catastrofice”, doar pentru clădire, suma asigurată este mică (10.000 sau 20.000 Euro).

Locuințe asigurare facultativă – aceasta completează asigurarea obligatorie cu o sumă importanta de riscuri, pot asigura și conținutul, sumele asigurate sunt mai mari. Nu se poate încheia o astfel de asigurare decât dacă există asigurarea PAD (obligatorie).

Clădiri şi bunuri firme – se adresează imobilelor şi bunurilor ce aparţin sau sunt utilizate de către firme.

Construcţii-montaj (CAR/EAR) – sunt poliţe destinate asigurării şantierelor sau lucrărilor de tehnice pentru o sumă de riscuri. Aceste poliţe acoperă o serie vastă de riscuri specifice şi sunt personalizate în funcţie de tipul lucrării inginereşti.

Asigurări pentru călătorii în străinatate şi vacanţe

Turism – asigurări necesare acoperirii cheltuielilor de urgenţă (medicale, dar şi alte tipuri) în timpul unei călătorii în afara României. Se încheie pe durata călătoriei, pe un număr exact de zile. Pot fi obligatorii pentru obţinerea vizei în anumite ţări.

Asigurarea Storno –  asigurarea pentru returnarea costului pachetului turistic de care Asiguratul nu mai poate beneficia din cauza unui risc extern; uzual aceste riscuri sunt îmbolnaviri ale Asiguratului, decese ale unor rude apropiate, afectarea locuinţei de către un risc major.

Călătorii cu sporturi de agrement – asigurarea simplă de călătorie nu cuprinde accidentările în cursul practicării sporturilor de agrement. Pentru acest risc se achiziţionează un pachet opţional sau chiar o poliţă separată. Unele poliţe pot cuprinde şi sporturile extreme.

Călătorii multiple, frecvente – asigurări valabile un an pentru călătorii multiple în afara României. Sunt limitate la un anumit număr de zile de părăsire a ţării. În general oferă un raport calitate-preţ bun la mai mult de 2 călătorii pe an.

Călătorii de afaceri sau de muncă – pentru această categorie exista poliţe speciale care calibrează mai bine riscul în funcţie de munca prestată în afara României.

Toate aceste poliţe nu au acoperire în România şi nici într-o posibilă altă ţară de rezidenţă a persoanei asigurate.

Asigurări de răspundere civilă legală şi/sau profesională

Răspunderi profesionale – acopera o serie vastă de profesii, în special profesiile bine reglementate prin legi şi coduri de conduită profesională. Cele mai uzuale sunt pentru medici, avocaţi, contabili, ingineri, arhitecţi, notari, agenţi de asigurări, experţi tehnici, asistenţi medicali, etc.

Răspunderi pentru afaceri – o serie de afaceri pot fi asigurate pentru daune ce le pot produce clienţilor proprii în desfăşurarea activităţii, cum ar fi: unităţile de alimentaţie publica, unităţi de cazare, unităţi sanitare, unităţi şcolare, saloane de cosmetică, furnizorii de servicii informatice (IT), etc.

Răspundere civilă legală faţă de terti – este asigurarea prin care orice persoană poate despăgubi prejudicii aduse fără intenție altor persoane; persoanele nu trebuie să fie în relații profesionale/contractuale sau de rudenie (trebuie să fie terți), daunele trebuie sa fie produse fără intenție și să existe o relație de cauză efect între prejudiciu și persoana care trebuie sa despăgubească

Asigurări pentru transporturi

ROTR – răspunderea  operatorilor de transport rutier.

CMR – răspunderea transportatorilor faţă de mărfurile pe care le au în custodie.

Accidente călători – asigurare pentru despăgubirea vătămărilor corporale produse călătorilor operatorilor de servicii de transport persoane.

Cargo – asigurarea bunurilor în timpul transportului.

Maritime – asigurări ale navelor.

Feroviare – asigurări specifice transprtului pe căi ferate.

Aviatie – asigurări specifice transporturilor aeriene.

Asigurări de viață, sănătate și economii

Beneficii pentru angajați –  asigurările de deces din orice cauză sau doar din accident, asigurarile de sănătate, pensiile private sunt forme de protecție pe care companiile le pot oferi angajaților; unele dintre aceste protecții beneficiază și de facilități fiscale.

Asigurări private de sănătate – în completarea asigurărilor publice de sănătate, acestea oferă un acces mai ușor la serviciile private de sănătate din România sau chiar din afara ei. Aceste polițe decontează anumite costuri pe care Asiguratul le are cu consulturile, investigațiile, intervențiile chirurgicale, spitalizarea, etc.

Asigurări de viață – dau protecţie familiei şi celor dragi în caz de pierderea vieţii Asiguratului. Dau protecţie Asiguratului în anumite circumstanţe ce-i pot afecta sănătatea. Unele poliţe combină şi o componentă investiţională ce ajută la economisirea riguroasă, constantă pentru un viitor mai îndepărtat (poate fi şi mai devreme de pensie).

Garanţii, riscuri financiare

Garanţii – sunt produse situate între o asigurare şi o linie de credit. Ajută Asiguratul să nu blocheze o sumă mare de bani în vederea unei acţiuni economice:

  • Licitaţie
  • Retur avans
  • Bună execuţie a contractului şi mentenanţă
  • Garanţii vamale

Insolvenţa agențiilor de turism – necesare pentru obținerea și menținerea licenței de turism deci sunt obligatorii; protejează clienții agenției de situația falimentului acesteia.

Asigurări în agricultură

Culturi și livezi – se asigură culturile și livezile la o serie de riscuri naturale sau catastrofale. Pot fi subvenționate parțial de Statul Român.

Animale și ferme – asigurarea cladirilor, utilajelor precum și a stocurilor de animale.

Servicii asociate vânzării de asigurări

Consultanța înainte de achiziția polițelor de asigurare, dar și în timpul derulării contractelor

Brokerul de asigurări vă asistă în alegerea produselor de asigurare calibrate nevoilor. Îți ghidează procesul de găsire a unei soluții pentru cerințele tale.

În timpul derulării contractului îți stăm la dispoziție pentru ajustarea acestuia, pentru găsirea unor variante de îmbunătățire a sa.

Consultanța la daune

Vă putem ghida în rezolvarea daunelor dumneavoastră, în comunicarea cu Societățile de Asigurare. În funcție de complexitatea situației și de timpul alocat, acest serviciu se poate remunera.

Documente de informare standard (PID şi KID)

Aceste documente sunt un foarte bun instrument de a prezenta pe scurt contracul unei poliţe fără a necesita timp îndelungat de analiză şi nici cunoştinţe juridice.

Lista documente de informare standard PID şi KID

Vreau să mă sune cineva    Te vom contacta noi să discutăm despre ce ai vrea tu să asiguri sau să lămureşti.

    Datele tale vor fi folosite doar o singură dată pentru a te contacta
    Datele tale nu vor fi furnizate nimănui altcuiva